Loading...
Meeskonnaks kasvamine2018-12-03T10:48:58+00:00

meeskonnaharjutused • seminaride jätkuks • välikoolitus

Meeskonnatöö koolitused

Seikluslikud meeskonnatöö koolitused on meie põhitegevus,  aga teeme koostööd tuntud sisekoolitajate  ning praktikutega  kaitseväest, päästeametist ja teistest eluvaldkondadest.

Koos teiega selgitame välja ja planeerime teie ettevõttele  vajaliku meeskonnaharjutuse.

AKTIIVSED MEESKONNATÖÖ HARJUTUSED  TEOORIA KINNISTAMISEKS.  Pärast  auditoorset koolitust viime  läbi praktilised harjutused siseruumides või välitingimustes. Kinnistame koolitusel õpitut aktiivsete tegevustega. Eelnevalt püstitame eesmärgid, lähtudes sellest, missugused valdkonnad on olulised:  kommunikatsioon, meeskonnaks kasvamine või läbirääkimised. Aitame teid ka pädeva sisekoolitaja leidmisega.

MEELELAHUTUSLIKUD MEESKONNATÖÖ HARJUTUSED. Seminaride ja  firmaürituste ühe osana  pakume meelelahutuslikke meeskonnaharjutusi.   Tegevused  on lõbusad, meeskonda siduvad, aga  nõuavad ka  koostööd ja planeerimist. Neid harjutusi saame läbi viia nii platsimängudena kui ka tegevuskohti läbides.

SITUATSIOONI- JA KOMPLEKSHARJUTUSED. Siin  kasutame  enda loodud situatsiooni- ja kompleksharjutuste süsteemi, mis on  üles ehitatud erinevatest situatsioonidest ja olukordadest lähtudes. Osalejad ei saa ülesandeks ühte harjutust korraga, vaid neil tuleb lahendada mitmetest teguritest koosnev situatsiooni-kompleksharjutus, meeskonnad peavad ise jagama ressurssi ja aega, et jõuda eesmärgini. Praktilisele osale eelneb sissejuhatus ja operatsioonikäsu andmine ja   järgneb tagasiside.

Tutvu tegevustega

Küsi pakkumist!

EESNIMI *
PEREKONNANIMI *
EMAIL *
TELEFONI NUMBER

TEEMA

TEADE