Räätsa-ja jalgsimatk Nätsi-Võlla raba Salusaartele

Asukoht: Nätsi-Võlla raba, Pärnumaa

Toimumise ajavahemik: 01.august.-01.veebruar

Kestvus: 5 h

Matk:  Nätsi-võlla raba on Eesti suurim terviklik rabalaam, seal puuduvad laudteed ja suunaviidad. Retk viib meid Võlla rabamassiivil asuvatele Salusaartele. Salusaared on  kolmest moreenkühmust koosnev soosaarte ahelik.  Soosaartest on kõrgem Tagasaare, kus elati umbes 1780. aastast. Enne sõda oli seal kaks eraktalu: Salu-Jaan Eessaare ja Salu-Jaan Tagasaare.

Räätsa-ja jalgsimatk Nätsi-Võlla raba Salusaartele

Asukoht: Nätsi-Võlla raba, Pärnumaa

Toimumise ajavahemik: 01.august.-01.veebruar

Kestvus: 5 h

Matk:  Nätsi-võlla raba on Eesti suurim terviklik rabalaam, seal puuduvad laudteed ja suunaviidad. Retk viib meid Võlla rabamassiivil asuvatele Salusaartele. Salusaared on  kolmest moreenkühmust koosnev soosaarte ahelik.  Soosaartest on kõrgem Tagasaare, kus elati umbes 1780. aastast. Enne sõda oli seal kaks eraktalu: Salu-Jaan Eessaare ja Salu-Jaan Tagasaare.