Project Description

GPS seiklusrada

Meeskonnad varustatakse GPS- seadme ja legendiga, läbida tuleb kõigile jõukohase pikkusega rada.  Rajal tuleb lahendada erinevaid ülesandeid, iga meeskonnaliige saab anda enda panuse. Ülesannetega toimetulekuks  tuleb  kasutada erinevaid  vahendeid. Harjutused kooskõlastame kliendiga enne üritust.

Täpsemalt

OSALEJAID

10-200

KESTVUS

1-2 tundi.